Jūsu kontaktpersona

Andrejs Buklovskis

Andrejs Buklovskis

Nodokļu konsultants

Tālr.: (+371) 67-33-89-99

Fakss: (+371) 67-33-89-89

andrejs.buklovskis@lbmm.eu

Kāpēc izvēlēties mūs?

uzticamība
nevainojamība
precizitāte

Nodokļi – vienkārši un saprotami

Pareiza nodokļu saistību pārvaldība mūsdienu nemitīgi mainīgās nodokļu likumdošanas apstākļos nav viegls uzdevums ierindas grāmatvedim. Saprotot to, uzņēmuma LBM Management speciālisti vienmēr sniegs praktisku palīdzību jebkurā nodokļu jautājumā.

Šīs jomas pamata pakalpojumu klāsts:

  • nodokļu audits – visaptveroša, neatkarīga sabiedrības nodokļu pārbaude ar mērķi pārliecināties, vai sabiedrības darbība nodokļu jomā atbilst spēkā esošajai likumdošanai. Pārbaudes rezultātus apkopo sertificēta nodokļu konsultanta atzinumā, kurā norāda uz iespējamiem nodokļu riskiem un sniedz ieteikumus to novēršanai;
  • nodokļu un budžetā veikto maksājumu salīdzināšana, kuras mērķis ir noteikt atšķirības starp aprēķinātajiem un samaksātajiem nodokļiem un nodevām, lai izvairītos no nodokļu parādiem, soda naudām un iespējamām soda sankcijām;
  • PVN atmaksas pieprasīšana, kas ietver pirmdokumentu un līgumu analīzi, pastāvošo risku novērtēšanu, PVN atmaksas pieprasījuma sagatavošanu un iesniegšanu, atbalstu iespējamā nodokļu audita laikā, pieņemtā lēmuma ekspertīzi;
  • starptautiska nodokļu piemērošana, kur īpaši aktuālas ir starptautiskās konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu; mēs praktiski palīdzēsim sastādīt nodokļu deklarācijas un aprēķinus; 
  • atbalsts nodokļu audita laikā un strīdos, proti, klienta interešu aizsardzība nodokļu inspekcijas veiktajās kamerālajās un izbraukuma pārbaudēs, kā arī sākotnējā dokumentu ekspertīze un atklāto trūkumu novēršana, rakstveida iebildumu pret nodokļu iestāžu aktiem sagatavošana un nepieciešamības gadījumā – klienta tiesību aizsardzība augstāk stāvošās instancēs; 
  • nodokļu plānošana, kas nozīmē aktuālās nodokļu likumdošanas rūpīgu analīzi, nodokļu atbalsta pasākumu izstrādi un ieviešanu, paredzēto nodokļu atvieglojumu izmantošanu, nodokļu sloga regulēšanu un kontroli; nodokļu piemērošanas optimizācijas rezultātā jūs iegūsiet efektīvu nodokļu nomaksas sistēmu, kas uzņēmumam garantēs ekonomisko un juridisko drošību.
Atpakaļ
Dalīties ar saiti