Jūsu kontaktpersona

Aleksandrs Drobats

Aleksandrs Drobats

Korporatīvo tiesību
nodaļas vadītājs

Tālr.: (+371) 67-33-89-99

Fakss: (+371) 67-33-89-89

aleksandrs.drobats@lbmm.eu

Kāpēc izvēlēties mūs?

uzticamība
nevainojamība
precizitāte

Jūsu biznesa interešu aizstāvība

Piemērojot plašu juridisko instrumentu klāstu un veiksmīgi sadarbojoties ar saistīto nozaru speciālistiem – nodokļu konsultantiem un grāmatvežiem, LBM Management juristi piedāvā vietējiem un ārvalstu uzņēmējiem vispusīgu atbalstu drošas uzņēmējdarbības struktūras izstrādē un izveidē.

Mūsu eksperti labi pārzina un dziļi izprot korporatīvo tiesību aktus, viņiem ir praktiska pieredze atbalsta sniegšanā uzņēmējdarbībai gan mūsu valstī, gan Krievijas Federācijas teritorijā.

Zemāk mēs sniedzam vispārīgu informāciju par mūsu pakalpojumiem uzņēmējdarbības tiesību jomā:

  • dažādu tiesisko formu juridisko personu nodibināšana, reorganizācija un likvidācija;
  • dibināšanas dokumentu izmaiņu sagatavošana;
  • preču zīmju, patentu, autortiesību, intelektuālā īpašuma reģistrācija; juridiskā palīdzība licenču, sertifikātu un citu atļauju noformēšanā;
  • ieguldījumu risku novērtēšana, visaptveroša uzņēmuma darbības izpēte un tās finanšu situācijas kompleksa pārbaude pirms uzņēmuma iegādes (Due Diligence);
  • juridiskais atbalsts uzņēmumu apvienošanā un iegādē (M&A);
  • piedalīšanās pārrunās ar pretējām pusēm un partneriem;
  • visu veidu līgumu, vienošanos un citu sabiedrības darbības veikšanai nepieciešamo juridisko dokumentu izstrāde un juridiskā analīze;
  • klienta interešu pārstāvība attiecībās ar valsts iestādēm, institūcijām un organizācijām, amatpersonām, juridiskām un fiziskām personām;
  • juridiskais atbalsts darba tiesiskajās attiecībās;
  • palīdzība korporatīvo strīdu risināšanā u.c.
Atpakaļ
Dalīties ar saiti