Jūsu kontaktpersona

Andrejs Buklovskis

Andrejs Buklovskis

Grāmatvedības ārpakalpojumu
nodaļas vadītājs

Tālr.: (+371) 67-33-89-99

Fakss: (+371) 67-33-89-89

andrejs.buklovskis@lbmm.eu

Kāpēc izvēlēties mūs?

uzticamība
nevainojamība
precizitāte

Jūsu uzdevums – mūsu risinājums

LBM Management piedāvā plašu grāmatvedības pakalpojumu klāstu – no grāmatvedības uzskaites organizēšanas līdz tās atjaunošanai. Mūsu komanda ar prieku uzņemsies šādus darbus:

  • grāmatvedības uzskaites organizēšana, tajā skaitā dokumentu aprites sistēmas, kontu plāna, grāmatvedības politikas un metodisko dokumentu izstrāde;
  • kompleksa grāmatvedības apkalpošana, tostarp pirmdokumentu apstrāde un reģistrācija, saimniecisko darījumu atspoguļošana grāmatvedības reģistros, maksājuma uzdevumu izveidošana interneta bankā, darba algas aprēķināšana un izmaksa, visu veidu grāmatvedības, nodokļu un statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana attiecīgajām valsts iestādēm, korporatīvās dokumentācijas sagatavošana centrālajiem birojiem, konsultācijas par aktuāliem grāmatvedības jautājumiem u.c.;
  • atsevišķu grāmatvedības uzskaites posmu kārtošana, proti, jebkuras grāmatvedības jomas apkalpošana, piemēram, avansa atskaišu apstrāde vai nulles atskaišu sagatavošana, ja uzņēmums īslaicīgi pārtraucis saimniecisko darbību;
  • galvenā grāmatveža pienākumu pildīšana, proti, klienta grāmatvedības pārraudzīšana un, ja nepieciešams, atskaišu sastādīšana, pamatojoties uz iegrāmatotajiem pirmdokumentiem;
  • gada pārskatu sagatavošana un iesniegšana, kas ietver kompleksu finanšu pārskatu, kā arī atsevišķu nepieciešamo atskaišu – peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un bilances un tās pielikuma sastādīšanu, kā arī uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošanu. Visi dokumenti tiek sagatavoti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem un starptautiskajiem grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartiem;
  • grāmatvedības uzskaites atjaunošana, kas ietver uzņēmuma grāmatvedības detalizētu analīzi, pamatojoties uz esošajiem dokumentiem un automatizētajām uzskaites sistēmām, visu nepieciešamo pirmdokumentu vākšanu un apstrādi, grāmatvedības ierakstu atjaunošana un nepieciešamības gadījumā – korekciju veikšanu esošajos grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros un precizētu attiecīgo pārskata periodu nodokļu deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu.
Atpakaļ
Dalīties ar saiti